Vzťahy

#74 Ako zase nájsť túžbu a vášeň?

Teraz LIVE
18.9.2023
18:00

10
min.
#
vzťahy
#
partnerstvo
#
sebarozvoj
Klikni na oranžovú ikonu "play" a vypočuj si zvukový záznam z videa

Viac k videu

• Čo je kľúčom k túžbe aj vášni (vo vzťahu aj na všetkých ďalších úrovniach nášho života)?
• V akej chvíli zo vzťahu mizne túžba a vášeň?

podobné videá

Žiadne podobné videá neboli nájdené.