Vzťahy

#21 Kamene prijatia do Piliera Sebahodnoty - 9. časť

Teraz LIVE
25.5.2023
20:00

Ako zistiť, ktorá kombinácia zložiek mojej Sebahodnoty funguje v jednotlivých životných situáciách najlepšie?

28
min.
#
vzťahy
#
sebarozvoj
#
mindset
Klikni na oranžovú ikonu "play" a vypočuj si zvukový záznam z videa

Viac k videu

• Ako identifikovař, čo všetko mi pomohlo při prekonaní nejakej životnej výzvy
• Či si môžem aj ja sama tzv. namixovať jednotlivé zložky mojej Sebahodnoty podľa svojich predstáv
• Ako rozobrať situáciu s ohľadom na to, aby som zistila, akú vlastnost, schopnosť zručnosť alebo talent mám „použiť“, aby som ju zvládla lepšie
• Dajú sa niektoré tzv. slabšie stránky človeka nahradiť alebo premostiť inými – silnejšími?
• Je možné skladať zložky svojej Sebahodnoty ako stavebnicu Lego?
• Existujú tzv. náhradné alebo zástupné zložky Sebahodnoty?

podobné videá

Žiadne podobné videá neboli nájdené.