Eva Straková

Eva Straková

Koučka Sebahodnoty a lektorka osobného rozvoja - architektka piliera pre Sebahodnotu
Podpis odborníka
Kto je
Eva Straková
?

Vďaka aj jej technickému vzdelaniu prepája statiku oceľových konštrukcií so „statikou ľudskej duše“. Jej presvedčením je, že tak ako konštrukcie potrebujú odolávať vonkajším podmienkam, tak aj my – ľudia - potrebujeme mať v sebe jednu pevnú a odolnú stavbu, o ktorú sa môžeme oprieť za každej situácie. Jej videá sú plné prekvapivých prirovnaní a prepájaní našich mentálnych schopností, vlastností, talentov a zručností s reálnymi, pre náš mozog prijateľnými, vecami a javmi.

Ak spadnem a vstanem, je to iba epizóda môjho života na ceste k cieľu, ale ak na tej zemi ostanem ležať, je to už moje rozhodnutie.

Najnovšie vysielania odborníka

Teraz LIVE
34
min.
21.12.2023
18:00
#41 Kamene novej Identity do Piliera Sebahodnoty - 6. časť

Už vidíte svoj Pilier Sebahodnoty?

Vzťahy
Teraz LIVE
40
min.
14.12.2023
18:00
#40 Kamene novej Identity do Piliera Sebahodnoty - 5. časť

Ako si vytvorím kamene identity do svojho piliera Sebahodnoty?

Vzťahy
Teraz LIVE
28
min.
7.12.2023
18:00
#39 Kamene novej Identity do Piliera Sebahodnoty - 4. časť

Identita u detí a jej vplyv na ich budúcnosť

Vzťahy

Viac o Odborníkovi