Eva Straková

Eva Straková

Koučka Sebahodnoty a lektorka osobného rozvoja - architektka piliera pre Sebahodnotu
Podpis odborníka
Kto je
Eva Straková
?

Vďaka aj jej technickému vzdelaniu prepája statiku oceľových konštrukcií so „statikou ľudskej duše“. Jej presvedčením je, že tak ako konštrukcie potrebujú odolávať vonkajším podmienkam, tak aj my – ľudia - potrebujeme mať v sebe jednu pevnú a odolnú stavbu, o ktorú sa môžeme oprieť za každej situácie. Jej videá sú plné prekvapivých prirovnaní a prepájaní našich mentálnych schopností, vlastností, talentov a zručností s reálnymi, pre náš mozog prijateľnými, vecami a javmi.

Ak spadnem a vstanem, je to iba epizóda môjho života na ceste k cieľu, ale ak na tej zemi ostanem ležať, je to už moje rozhodnutie.

Najnovšie vysielania odborníka

Teraz LIVE
41
min.
30.3.2023
20:00
#13 Kamene prijatia do Piliera Sebahodnoty - 1. časť

Ako vnímáme svoje telo z hľadiska tvaru, proporcií a funkčnosti

Vzťahy
Teraz LIVE
31
min.
23.3.2023
20:00
#12 Príprava na stavbu Piliera pre Sebahodnotu - mentálne mapy - 4. časť

Rozhodujem sa ísť do procesu odkrývania svojich nedokonalostí - Meditácia

Vzťahy
Teraz LIVE
29
min.
16.3.2023
20:00
#11 Príprava na stavbu Piliera pre Sebahodnotu - mentálne mapy - 3. časť

Čo má spoločného slovo ekológia s osobným rozvojom?

Vzťahy

Viac o Odborníkovi