Eva Straková

Eva Straková

Koučka Sebahodnoty a lektorka osobného rozvoja - architektka piliera pre Sebahodnotu
Podpis odborníka
Kto je
Eva Straková
?

Vďaka aj jej technickému vzdelaniu prepája statiku oceľových konštrukcií so „statikou ľudskej duše“. Jej presvedčením je, že tak ako konštrukcie potrebujú odolávať vonkajším podmienkam, tak aj my – ľudia - potrebujeme mať v sebe jednu pevnú a odolnú stavbu, o ktorú sa môžeme oprieť za každej situácie. Jej videá sú plné prekvapivých prirovnaní a prepájaní našich mentálnych schopností, vlastností, talentov a zručností s reálnymi, pre náš mozog prijateľnými, vecami a javmi.

Ak spadnem a vstanem, je to iba epizóda môjho života na ceste k cieľu, ale ak na tej zemi ostanem ležať, je to už moje rozhodnutie.

Najnovšie vysielania odborníka

Teraz LIVE
28
min.
28.9.2023
18:00
#34 Kamene osobnej skúsenosti do Piliera Sebahodnoty - 4. časť

Prvé 3 kamene osobnej skúsenosti

Vzťahy
Teraz LIVE
14
min.
21.9.2023
18:00
#33 Kamene osobnej skúsenosti do Piliera Sebahodnoty - 3. časť

Ako sa môžeme tzv. vedome podporiť?

Vzťahy
Teraz LIVE
35
min.
14.9.2023
18:00
#32 Kamene osobnej skúsenosti do Piliera Sebahodnoty - 2. časť

Čo to je pozitívna objednávka a ako na ňu reaguje naša myseľ?

Vzťahy

Viac o Odborníkovi