Vzťahy

#11 Príprava na stavbu Piliera pre Sebahodnotu - mentálne mapy - 3. časť

Teraz LIVE
16.3.2023
20:00

Čo má spoločného slovo ekológia s osobným rozvojom?

29
min.
#
vzťahy
#
sebarozvoj
#
mindset
Klikni na oranžovú ikonu "play" a vypočuj si zvukový záznam z videa

Viac k videu

• Čo má spoločného ekológia s vnímaním Sebahodnoty človeka?
• Existuje aj ekológia rozhodovania?
• Čo je ekologické správanie v oblasti osobnostného rozvoja?
• Ako súvisí ekologické správanie so slobodou?
• Kde končí moja sloboda a kde začína sloboda druhého človeka?
• Ako súvisia hranice komfortnej zóny a hranice ekologického správania?
• Kedy sa my správame ekologicky?
• Ako poznáme človeka, ktorý sa nespráva ekologicky?

podobné videá

Teraz LIVE
41
min.
30.3.2023
20:00
Eva Straková
#13 Kamene prijatia do Piliera Sebahodnoty - 1. časť

Ako vnímáme svoje telo z hľadiska tvaru, proporcií a funkčnosti

Vzťahy