Biznis a kariéra

#01 20 videí rýchlo a efektívne

Teraz LIVE
22.2.2022
20:00

Obsahom k zisku

49
min.
#
marketing
#
biznis
#
sociálne siete
Klikni na oranžovú ikonu "play" a vypočuj si zvukový záznam z videa

Viac k videu

• Ciele z troch rovín, ktoré treba mať na pamäti, pre úspešnú tvorbu obsahu
• Najefektívnejšia stratégia tvorby obsahu, nielen pre sociálne siete
• Prepracovávanie obsahu bez tímu ľudí v produkcii
• Ako vytvoriť desiatky unikátnych videí za jedno odpoludnie
• Mindmapa k videu https://mm.tt/2187889442?t=64cTUoPcnZ

podobné videá

Žiadne podobné videá neboli nájdené.