Monja Prole

Monja Prole

Mentorka a poradkyňa v oblasti podnikania
Podpis odborníka
Kto je
Monja Prole
?

Na základe svojich bohatých skúseností sa rozhodla naplniť svoje životné poslanie a odovzdať svoje poznatky a skúsenosti podnikateľom ako mentor a poradca v oblasti podnikania. Ako certifikovaná mentorka sa venuje vzdelávaniu a poradenstvu nielen pre malé a stredné podniky na Slovensku, ale aj v zahraničí. Pomáha im prispôsobiť sa zmenám na trhu a vyriešiť ich výzvy, s ktorými sa v danej fáze svojho rastu stretávajú.

„Mením podnikateľov na úspešných podnikateľov“

Najnovšie vysielania odborníka

Teraz LIVE
16
min.
26.10.2022
20:00
#32 Firemné hodnoty ako pomôcka pri práci

Prečo je dôležité mať nastavené spoločné firemné hodnoty

Biznis a kariéra
Teraz LIVE
18
min.
19.10.2022
20:00
#31 Onboarding

Nový zamestnanec a jeho začlenenie

Biznis a kariéra
Teraz LIVE
11
min.
12.10.2022
20:00
#30 Zamestnanci pod lupou

Biznis a kariéra

Viac o Odborníkovi

Pochádza z Bosny a Hercegoviny, ale od jedenástich rokov žije s rodinou na Slovensku. Je pyšná na svoj balkánsky pôvod, no súčasne prehlasuje, že je hrdou Slovenkou, pretože Slovensko miluje a veľmi jej prirástlo k srdcu.

Na Slovensku žije s manželom a dvoma deťmi.

Vyštudovala Ekonomickú univerzitu v Bratislave a od malička sa pohybovala v prostredí rodinného podniku svojho otca. Už počas štúdia aktívne pracovala vo firme, kde bola zapojená do riadenia takmer všetkých oblastí firmy - od riadenia bežných operatívnych úloh, cez správu výroby a vývoj softvérov, až po samotné prevádzkovanie zábavného priemyslu na trhoch po celom svete.

Na základe svojich bohatých skúseností sa rozhodla naplniť svoje životné poslanie a odovzdať svoje poznatky a skúsenosti podnikateľom ako mentor a poradca v oblasti podnikania.

Monja je večný študent, svoje osobné skúsenosti neustále dopĺňa o rôzne akreditované vzdelávania z oblasti biznisu a osobnostného rozvoja a je držiteľkou hodnotných certifikátov:

* PRINCE2® Practitioner – AXELOS Global Best Pratice

* PRINCE2® Foundation – AXELOS Global Best Pratice

* Certificied Practitioner of NLP Classic Code – International Trainers Academy of NLP

* Certificied New Code NLP Practitioner - International Trainers Academy of NLP

* Standards of coaching: Development of Core Competencies – Business Coaching College

* Business coaching -  meaning and mechanics of coaching in business – Business Coaching College

Monja Prole sa ako certifikovaná mentorka venuje vzdelávaniu a poradenstvu nielen pre malé a stredné podniky na Slovensku, ale aj v zahraničí. Pomáha im prispôsobiť sa zmenám na trhu a vyriešiť ich výzvy, s ktorými sa v danej fáze svojho rastu stretávajú.

Na základe viac ako 20 ročných skúseností na riadiacej pozícii v rodinnom podniku, ale aj  ako externá konzultantka pre malé a stredné podniky, Monja Prole presne pozná, aké výzvy prináša Vaša konkrétna fáza rastu podnikania a pomôže Vám adekvátne pripraviť riešenia, aby ste túto transformáciu zvládli úspešne.

Od roku 2020 ako členka Business Network International (BNI) sa aktívne podieľa na rozšírení tohto obchodného spoločenstva na Slovensku a tým podporuje rast podnikateľov prostredníctvom networkingu.

Monja za svoju aktivitu v podpore rastu malých a stredných podnikov získala aj ocenenia, akými sú:

* Master Connector BNI® - 12/21

* Givers Gain® BNI Award – 10/2021

Monja je spoluautorkou transformačného programu „Ja vs. Podnikateľ“ určeného majiteľom podnikov a vrcholovým manažérom, ktorí chcú úspešne rásť v podnikaní, ale aj v osobnom živote.